Intrarosa -
Ny behandling ved vulvovaginal atrofi

Intrarosa -
Ny behandling ved vulvovaginal atrofi

Om Intrarosa

Intrarosa er indisert for behandling av vulvovaginal atrofi (VVA) hos postmenopausale kvinner med moderate til alvorlige symptomer

Den aktive substansen i Intrarosa er dehydroepiandrosteron (DHEA) som er biokjemisk og biologisk identisk med endogent humant DHEA, et forløpersteroid som er inaktivt og som omdannes til østrogener og androgener. Intrarosa skiller seg fra andre lokale østrogen produkter ved at de også har androgene metabolitter.

Om DHEA

DHEA er et inaktivt prohormon som dannes i binyrene. DHEA omdannes til østrogener og androgener i perifert vev og vagina. Etter menopause er DHEA den eneste signifikante kilden til østrogener og androgener.

DHEA- nivåene er som høyest i 25-30 års alder og reduseres deretter. Ved menopause er konsentrasjonen i gjennomsnitt redusert med ca. 60%.

Selv om alle kvinner i prinsippet mister biologisk aktive serum nivåer av østrogener ved menopause så opplever ca. 50% ingen tydelige symptomer på vulvovaginal atrofi. En forklaring på dette, kan være at kvinner uten symptomer har høyre lokal syntese av østrogener og androgener fra DHEA. I tillegg til de velkjente virkningene av østrogener på vaginalt epitel, gir lokal administrering av DHEA enda høyere nivåer av androgener som kan ha gunstige virkninger så vel på epitel som dypere i skjedeveggen.

Androgene virkninger av DHEA på vagina inkluderer

1. Portman et al, Menopause, Vol. 21, No. 10, 2014
2. Ke Y et al., Menopause, 25: 293-300, 2017
3. Huggins et al, J. Exp. Med. 100, 225-243, 1954
4. Ladinsky et al, J. Endocrinol 41, 161-169, 1968
5. Mehrotra and Karkun, Indian J. Exp. Biol. 11, 1-6, 1973
6. Kennedy and Armstrong, Steroids 27, 423-440, 1976
7. Mori et al, Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 199, 466-469, 1992
8. Sourla et al, J. Ster. Bioch. Mol. Biol. 66, 137-149, 1998
9. Berger et al, J. Ster. Bioch. Mol. Biol. 96, 201-215, 2005
10. Berger et al, J. Ster. Bioch. Mol. Biol. 109, 67-80, 2008
11. Pelletier et al, J. Sex Med. 9, 2525-2533, 2012
12. Pelletier et al, J. Sex Med. 10, 1908-1914, 2013

Virkningsmekanisme

Intrarosa administreres som et vagitorie. DHEA tas opp intravaginalt og omdannes intracellulært til østrogener og androgener.

DHEA er i seg selv inaktivt men omdannes intracellulært til østrogener og androgener

Inaktive metabolitter (estronsulfat, androsteronglukuronid m.fl.) blir frigitt sirkulært

Konsekvensen av at østrogener og androgener dannes intracellulært hvor den har effekt er at serum konsentrasjonen av e.g østradiol aldri overgår normale postmenopausale nivåer.

Av endometri biopsier tatt fra 668 kvinner behandlet med Intrarosa (389 av disse i ett år) var samtlige atrofiske, dvs. man ser ingen stimulering av endometriet ved behandling med Intrarosa. Dette styrker sammenhengen mellom lave serumkonsentrasjoner av østradiol og god sikkerhetsprofil.

Effekt

Effekt

13. Archer DF, Labrie F, Bouchard C, et al. Treatment of pain at sexual activity (dyspareunia) with intravaginal dehydroepiandrosterone (prasterone). Menopause, 22(9):950-963. 2015
14. Labrie F, Archer DF, Koltun W, et al. Efficacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) on moderate to severe dyspareunia and vaginal dryness, symptoms of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary syndrome of menopause. Menopause, 23(3):243-256. 2016
15. Intrarosa SPC December 2019

Effekt

Økning av epitel celler

INTRAROSA økte prosentandelen epitelceller med 7,71 prosentpoeng sammenlignet med placebo i studie 1 (P<0,0001) og 8,46 prosentpoeng sammenlignet med placebo i studie 2 (P<0,0001) (P<0.0001)13-15‡

Reduksjon av parabasale celler

INTRAROSA reduserte prosentandelen av parabasale celler med 45,77 prosentpoeng sammenlignet med placebo i studie 1 (P<0,0001) og 29,53 prosentpoeng sammenlignet med placebo i studie 2 (P<0.0001)13-15‡

Reduksjon av vaginal pH

Intrarosa senket vaginalt pH med 0,83 prosentpoeng mer en placebo i studie 1 (P<0,0001) og 0,67 prosentpoeng mer en placebo i studie 2 (P<0,0001)13-15‡

Gjennomsnittlig forandring fra Baseline i INTRAROSA -gruppen.
Forskjell sammenlignet med placebo=INTRAROSA (gjennomsnitt uke 12 – gjennomsnitt ved Baseline) – Placebo (gjennomsnitt uke 12 – gjennomsnitt ved Baseline).

Seksuell funksjon

Endring i seksuell funksjon er et sekundært mål for effekt, er ikke en godkjent behandlingsindikasjon og er ikke evaluert av medisinske myndigheter. Tabellen viser forskjeller i FSFI mellom pasienter behandlet med Intrarosa eller placebo (ERC-238) og endring fra baseline i den åpne langtidsstudien (ERC-230).

a p-verdi sammenlignet med placebo etter 12 uker. Studie ERC-238 (dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert, 12 ukers behandling) Labrie, Derogatis et al. J Sex Med 2015;12:2401–2412
p-verdi sammenlignet med baseline etter 52 uker i ITT- populasjonen. Studie ERC-230 (open lable, 52 ukers behandling)
Resultatene tilsvarer forbedring av dysparenui symptom

13. Archer DF, Labrie F, Bouchard C, et al. Treatment of pain at sexual activity (dyspareunia) with intravaginal dehydroepiandrosterone (prasterone). Menopause, 22(9):950-963. 2015
14. Labrie F, Archer DF, Koltun W, et al. Efficacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) on moderate to severe dyspareunia and vaginal dryness, symptoms  of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary syndrome of menopause. Menopause, 23(3):243-256. 2016
15. Intrarosa SPC December 2019

Indikasjon

Intrarosa er indisert for behandling av vulvovaginal atrofi hos postmenopausale kvinner med moderate til kraftige symptomer.

Dosering

En gang per dag (ved leggetid, med eller uten applikator).

Oppbevaring

Oppbevares ved maks. 30°C.
Tåler ikke frost.

Pakningsinformasjon

Vagitorie (6,5 mg DHEA I hardfett) hvitt til benhvitt, koniskt avsmalnende vagitorium. Lengde cirka 28 mm og diameter cirka 9 mm i den bredeste enden. 28 stk. Blister.

Bivirkninger

Bivirkninger som er observert med DHEA vagitorier 6,5 mg i kliniske studier, vises i tabellen nedefor:

Spørsmål og svar med professor Genazzani

1.  Hvilken virkningsmekanisme kan forklare at pasienten rapporterer økt lyst ved lokal DHEA behandling?

2. Hvorfor trenger vi androgener ved behandling av vulvovaginal atrofi?

3. Hvordan påvirker androgen elastisitet og kontraktilitet i vagina?

4. Kan DHEA være mere effektivt enn bare østrogen for vulva og vestibulum?

5. Tidligere ble vulvovaginal atrofi sett på som en østrogenmangeltilstand. Er dette i ferd med å endres?

6. Hva er grunnen til at enkelte kvinner som behandles med DHEA føler seg mere opplagt og sterkere?

7. Hva synes du om DHEA sammen med brystkreft behandling?

8. Hvorfor er det så stor forskjell på kontraindikasjonene for DHEA i Europa og USA?

Professor Andrea Genazzani
Universitetssykehuset i Pisa
Prof Genazzani er president for International Society of Gynecological Endocrinology og European Society of Gynecology.

Intrarosa (6,5 mg prasteron)

Indikation

Intrarosa är avsett för behandling av vulvovaginal atrofi hos postmenopausala kvinnor som har måttliga till svåra symtom.

Dosering

Rekommenderad dos är 6,5 mg prasteron (ett vagitorium) en gang dagligen, vid sänggåendet. Produkten kan administreras med eller utan applikator.

Förvaring

Intrarosa förvaras i rumstemperatur (<30°C, får ej frysas).

Förpackningsinformation

28 stycken, blister, Rx, EF.

▼ Detta läkemedel är nytt och därmed föremål för utökad övervakning. Intrarosa för behandling av postmenopausala symtom ska endast sättas in om symtomen har en negativ inverkan på livskvaliteten. Behandling med Intrarosa ska endast fortgå så länge nyttan överväger risken. För fullständig information vid förskrivning samt produktresumé (december 2019) se www.fass.se.

Er du helsepersonell?

Dette nettstedet er beregnet på helsepersonell i Norge.

Klikk ja nedenfor, så kommer du in på siden. Hvis du klikker nei, kommer du til Google.